Events


Reis in Menswees 28 September - 5 Oktober 2018

 


Registrasies het begin vir die volgende Reis in Menswees wat sal plaasvind vanaf 28 September - 5 Oktober 2018 op Arukah Gasteplaas, DikkopVlakte naby Grahamstad in die Oos-Kaap. Lees meer oor DikkopVlakte en sien onder 'n paar fotos van Arukah Gasteplaas.

'n Reis in Menswees, die ervaring waarvan almal praat...

  • Ontdek jou ware identiteit;
  • Ondergaan volhoubare gedragsverandering;
  • Verkry genesing van lewensverwondinge
  • Word opgelei in verhoudingsvaardighede

Die 8-dag Reis in Menswees is ‘n intensiewe en terapeutiese kursus wat volhoubare gedragsverandering en geestelike groei fasiliteer.

Read More

In hierdie hoë-impak kursus word die genesing en herstel van emosionele en opvoeding skade gedurende die vormingsjare, sowel as ongesonde gedragspatrone in verhoudinge onder andere hanteer. Gesonde selfbestuur en selfaanbieding vanuit die nuwe identiteit in Christus word ook geleer en ingeoefen.

Volwasse Menswees bied al vir die afgelope 24 jaar hierdie uiters praktiese Bybels-wetenskaplike kursus aan. Die 8-dag kursus is met groot vrug aan duisende mense in Suid-Afrika en lande soos Engeland, Egipte en Oekraïne aangebied.

Ander kursusdatums vir 2018:

  • 5 - 12 Desember 2018 (Leliefontein Gasteplaas, Wesselsbron, Vrystaat)
Volwasse 1Volwasse 2Volwasse 3

Jongste Getuienisse

"Reis in Menswees is ‘n uitstekende belegging nie net vir myself nie, maar ook vir my nageslag. Ek het dadelik vrug begin oes in my verhoudings en algemene gemoedstemming”

“Voor my Reis in Menswees was ek vasgevang in my gedagtes, verstrengel in my emosies en wat nou eintlik die rede vir my bestaan is. Ek was gedryf deur ‘n soeke na “Wie is ek?” en “Wat is die sin en betekenis van my bestaan?”

"My gedagtewêreld was gevul met vrae wat soos ‘n maalkolk binne my gewoed het. Met Reis in Menswees het daar ‘n helderheid in my binneste gekom wat my gelei het na nuwe perspektiewe, ‘n nuwe manier van kyk na dinge"

"Hierdie Reis in Menswees was vir my die begin van die res van my lewe. Ek leef ‘n nuwe lewe met nuwe lewenswyses en ek groei toenemend dieper in vrede en vreugde”

"Op ‘n baie praktiese manier het Reis in Menswees my geleer hoe om vanuit ‘n nuwe mens in Christus te leef. Ek het ook geleer hoe om gedurende my aardse reis as ‘n nuwe, bevryde mens in my verhoudings met ander te funksioneer”

“Toe ek op die mooi plaas venue aankom vir my Reis in Menswees het ek nie my Vader geken nie en nooit besef wat dit vir my beteken om na die beeld van God geskape te wees nie"

"Tydens my Reis in Menswees is ek bewapen met ‘n sterk fondasie: Ek kon uit ‘n nuwe identiteit in Christus saam met Hom staan en na die verwoesting in my lewe kyk. En toe begin om skouer aan skouer, saam met Hom, herstelwerk te doen"

"Ek kan nou die storms van die verlede, hede en toekoms meer effektief die hoof bied en hanteer"

"Gedurende my Reis in Menswees het ek besef een van die grootste probleme in my menswees is my verhouding met myself"

"Ek met sorgsame begeleiding stil geraak in myself en voor God vir die eerste keer in 'n baie lang tyd"

"Sekere ontdekkings van myself was pynlik maar die ongemak is oorskadu deur die mate van bevryding wat ek ervaar het

"My belewenis van konflikbestuur het radikaal verander omdat ek nou besef wat die oorsprong van my gedrag is gedurende konflik en hoe my emosies my nog altyd daarvan weerhou het om konflik op ‘n gesonde manier te bestuur"

Read Less